Thursday, June 16, 2016

Aisyah - Bagian 04

Judul Buku : Aisyah, Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu'minin 'Aisyah R.A.
Penulis : Sulaiman an-Nadawi
Penerjemah : Muhammad Rahmatullah an-Nadawi
Penerbit : Qisthi Press
Tahun Terbit : Cetakan Ke-5 - Januari 2016

PENDAHULUAN
---  • Namanya yang dikenal oleh khalayak ramai adalah Aisyah, gelarnya ash-Shiddiqah, sering dipanggil Ummul Mukminin, dan nama keluarganya adalah Ummu Abdullah. Kadang-kadang dia juga dijuluki Humaira. Namun Rasulullah s.a.w. sering memanggilnya Binti ash-Shiddiq. 
  • Sejarah yang paling benar tentang kelahiran Aisyah adalah bulan Syawal tahun ke-9 sebelum Hijrah, bertepatan dengan Bulan Juli tahun 614 M, yaitu akhir tahun ke-5 kenabian. 
  • Aisyah berkata, "Aku tidak mengenal kedua orang tuaku, kecuali mereka semua telah memeluk satu agama."
  • Aisyah berkata, "Ada satu ayat yang turun kepada Muhammad s.a.w. di Mekah ketika aku masih kecil dan sedang bermain-main, yaitu ayat :
  • "Sebenarnya Hari Kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit." (QS. Al-Qamar:46)


No comments: