Tuesday, March 15, 2011

Ayat Kursiy

Hari ini, aku belajar menghafal ayat Kursiy... tak apa terlambat daripada tak pernah hafal kan? ^_^

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Allaahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyuum
Laa ta' khudzuhuu sinatun walaa naum
Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardh
man dzal ladzi yasyfa'u 'indahuu illaa bi idznih

ya'lamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum
wa laa yuhiituuna bi syay in min 'ilmihii illaa bimaasyaa'

wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardha,
walaa ya uuduhuu hifzhuhumaa wa huwal 'aliyyul 'azhiim

[Al Baqarah : 255] 

Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya, melainkan Dia yang hidup kekal lagi yang berdiri sendiri.
Tidak akan mengantuk dan tidak pula tidur.
Kepunyaannya apa saja yang di langit dan apa yang di bumi.

Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izin-Nya.
Dia mengetahui apa saja yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui dengan apa-apa dari ilmunya, melainkan dengan apa yang telah di kehendaki-Nya.

Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Wednesday, March 9, 2011

Doa Masuk dan Keluar Masjid


Allahummaghfirlii dzunubi waftahlii abwaba rahmatik

Ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatMu untukku


Allahumma inni a'uudzubika min iblisa wa junudihii

Aku berlindung kepada Engkau dari iblis dan tentaranya 

Doa Memulai Kerja


Rabbi zidni 'ilma, war zukni fahma, birahmatika ya arhamarrahimin

semoga ada keberkahan dalam setiap pekerjaannya dan ada ilmu bermanfaat di dalamnya

Doa Bangun Tidur


Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da maa amatana wa ilaihinnusur
 Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami. Dan hanya kepada-Nya kami kembali